Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2018/2579 Esas 2019/5003 Karar
Karar Dilini Çevir:
11. Hukuk Dairesi 2018/2579 E. , 2019/5003 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


  TÜRK MİLLETİ ADINA


  Taraflar arasında görülen davada Tekirdağ 1. Asliye Hukuk Mahkemesince bozmaya uyularak verilen 28/12/2017 tarih ve 2015/503-2017/570 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
  Davacı vekili, davalı ile 50'şer oranında hisselerine sahip oldukları Dem Şarapçılık Gıda San. ve Tic Ltd. Şti.'nin Yapı ve Kredi Bankasına katılan, Koç Bank’tan, 22.12.2005 tarihinde almış olduğu 150.000,00 TL tutarlı krediye tarafların müteselsilen kefil olduklarını, nakit parasına davalı tarafından el konulduğu için şirketin kredi borcunu ödeyemediğini, bankanın müvekkili ve karşı tarafa müteselsil kefil sıfatıyla takip başlattığını, müvekkilinin alacağın yarısını 27.12.2007 ve 31.12.2007 tarihlerinde iki aşamada ödediğini, diğer yarısını ise borcun bu bölümünden sorumlu olan davalının zaman kazanmak amacıyla alacağa itiraz etmesi ve alacaklı bankanın da müvekkilinin taşınmazları üzerine haciz uygulaması üzerine müvekkilinin, bir yandan yüksek banka faizinden bir an önce kurtulmak, diğer yandan da taşınmazları üzerindeki hacizler nedeniyle karşı karşıya kaldığı cebri icra baskısına son vermek amacıyla 30.04.2009 tarihinde faiz ve masrafları ile birlikte 106.000,00 TL olarak davalının yerine ödemek zorunda kaldığını, müvekkilinin, davalının yerine ödemek zorunda kaldığı miktar için BK. 496.'ya istinaden rücu amacıyla davalıya Tekirdağ 1. İcra Müdürlüğü'nün 2009/8251 esas sayılı dosyası ile gönderdiği ödeme emr

  Üyelik Paketleri

  Tüm programlar tek bir abonelikle sınırsız hizmetinde.

  Güncellemeler otomatik yüklenir.

  Tüm ProgramlarAylık Üyelik

  Toplam 9 Program
  Sınırsız Destek
  Süre Sonunda Durur
  Kredi Kartlarına Taksit
  1 Kullanıcı
  Kullanıcı Sayısı Arttırılabilir
  Ek Kullanıcı Değiştirilebilir
  400 / Ay
  Detayları Göster Üyeliği Başlat

  Tüm Programlar6 Aylık Üyelik

  Toplam 9 Program
  Sınırsız Destek
  Süre Sonunda Durur
  Kredi Kartlarına Taksit
  1 Kullanıcı
  Kullanıcı Sayısı Arttırılabilir
  Ek Kullanıcı Değiştirilebilir
  ₺2400
  2000
  Kazancınız 400 TL
  Detayları Göster Üyeliği Başlat