Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2018/2986 Esas 2019/5022 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/2986
Karar No: 2019/5022
Karar Tarihi: 02.07.2019


11. Hukuk Dairesi 2018/2986 E. , 2019/5022 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Taraflar arasındaki davanın İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi Mahkemesince bozmaya uyularak verilen 15/11/2017 tarih ve 2016/337-2017/1389 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dava dosyası için Tetkik Hakimi Neylan Islamoğlu tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
  Dava dosyasının ilk incelemesinde, davacı vekilinin temyiz dilekçesinin davalı ...varisleri vekiline tebliğine dair evraka rastlanmamıştır. Bu durumda, mahkemece davacının temyiz dilekçesi davalı ...varisleri vekiline tebliğ edilmiş ise tebligat parçasının eklenmesi, tebliğ edilmemiş ise davalı vekiline tebliği sağlanarak temyize cevap süresi beklendikten sonra her halükarda davacı vekilinin temyiz itirazları incelenmek üzere dosyanın Dairemize gönderilmesi için mahal mahkemesine geri çevrilmesine karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle eksik hususun tamamlanması için dosyanın mahal mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 02/07/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At