Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2016/12083 Esas 2017/8704 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/12083
Karar No: 2017/8704
Karar Tarihi: 09.11.2017


12. Ceza Dairesi         2016/12083 E.  ,  2017/8704 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
  Suç : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
  Hüküm : TCK'nın 179/3-2, 62, 53, 58/6. maddeleri gereğince mahkumiyet

  Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Sanığın adli sicil kaydında yer alan Konya Ereğli 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 14/01/2014 tarih ve 2013/368 Esas, 2014/12 Karar sayılı ilamı ile kamu görevlisine hakaret suçundan verilen 8.160 TL adli para cezasını içerir ilamın, sonuçları açısından sanık hakkında en ağır cezayı içerdiğinden tekerrüre esas alınması gerektiği gözetilmeksizin, daha hafif cezayı içeren ilamın tekerrüre esas alınarak hüküm kurulması, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
  Anayasa Mahkemesinin, TCK'nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarına ilişkin 24/11/2015 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 08/10/2015 tarihli, 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının infaz aşamasında gözetilebileceği değerlendirilerek yapılan incelemede:
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın lehe hükümlerin uygulanmadığına ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 09/11/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın