Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2016/1332 Esas 2017/8695 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/1332
Karar No: 2017/8695
Karar Tarihi: 09.11.2017


12. Ceza Dairesi         2016/1332 E.  ,  2017/8695 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi
  Suç : Taksirle öldürme
  Hüküm : TCK'nın 85/1, 22/3. maddeleri gereğince mahkumiyet

  Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii, katılanlar vekili, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Katılanlar vekilinin duruşmalı inceleme isteminin, tayin olunan cezanın 3 yıl 9 ay hapis cezasından ibaret olması nedeniyle 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan, 1412 sayılı CMUK'un 318/1. ve 5271 sayılı CMK'nın 299. maddeleri uyarınca reddine karar verilerek yapılan incelemede;
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, mahalli Cumhuriyet savcısının sanık hakkında TCK'nın 85/2. maddesinden hüküm kurulması gerektiğine, sanık müdafiinin ise eksik inceleme yapıldığına, kusura, ceza miktarına, bilinçli taksir koşullarının oluşmadığına ve sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  1-03.10.2010 günü saat 16.40 sıralarında sanık ... idaresindeki motosiklet ile yerleşim yeri içinde, 7.8 metre genişliğinde, iki yönlü, kuru, hafif virajlı, asfalt kaplama yolda seyir halindeyken, teleferik binası civarında sol tarafa yöneldiği esnada motorsikletin ön kısmı ile karşı yönden gelen sürücü ... idaresindeki motorsikletin ön kısımlarının çarpışması sonucu ...’in hayatını kaybettiği ve sanığın tam kusurlu kabul edildiği somut olayda, sanık hakkında adalet ve hakkaniyet kuralları uyarınca alt sınırdan daha fazla uzaklaşmak suretiyle ceza tayini gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması;
  2-Sanık hakkında tayin edilen temel cezanın bilinçli taksirle artırılması sırasında, bilinçli taksir oluşturan ihlalin yalnızca alkollü araç kullanmaktan ibaret bulunduğu, sanık idaresindeki motorsikletin kaza anındaki hızının da tespit edilemediği gözetilerek, TCK'nın 22/3. maddesi uyarınca temel cezanın 1/3 oranı yerine, 1/2 oranında artırılarak sanık hakkında fazla ceza tayini,
  Kanuna aykırı olup, sanık müdafiinin, katılanlar vekilinin ve mahalli Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 09/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın