Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2016/2669 Esas 2017/8730 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/2669
Karar No: 2017/8730
Karar Tarihi: 09.11.2017


12. Ceza Dairesi         2016/2669 E.  ,  2017/8730 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
  Suç : Taksirle Yaralama
  Hüküm : TCK'nın 89/4, 50/1-a, 52/1-4. maddeleri gereğince mahkumiyet


  Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Katılan ...'a gerekçeli kararın mernis adresine Tebligat Kanunu 21. maddesine göre yapıldığı, ancak katılanın çalışmaya gittiğine ilişkin tebligata şerh düşüldüğü, katılan ...'ın duruşmada beyan etttiği adresin de mernis adresinden farklı olduğu, dolayısıyla gerekçeli karar tebliğinin usulsüz olduğu anlaşılmakla, gerekçeli kararın katılanın duruşmada beyan ettiği adresine tebliği ile temyiz edilmesi halinde temyiz dilekçesi ve bu konuda düzenlenecek ek tebliğname ile birlikte Dairemize gönderilmesi için, dosyanın mahalline iade edilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 09/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın