Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2016/3121 Esas 2017/8701 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/3121
Karar No: 2017/8701
Karar Tarihi: 09.11.2017


12. Ceza Dairesi         2016/3121 E.  ,  2017/8701 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
  Suç : Taksirle yaralama
  Hüküm : TCK'nın 89/4, 62, 51/1-3, 53/6. maddeleri gereğince mahkumiyet

  Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  31.05.2014 günü saat 08:30 sıralarında, sanık sürücü ...’nin idaresindeki otobüs ile yerleşim yeri içinde, 12 metre genişliğinde, bölünmüş, 3 şeritli, düz, eğimsiz, kuru, asfalt kaplama yolda seyredip, orta refüj boşluğundan, sola, Ereğli İlçesi istikametine doğru dönüş yaptığı sırada, aracının arka sağ kısmı ile, sağından, Şehir merkezi istikametinden, Ereğli Çevre Yolu Caddesini sağ şeridi takiben seyreden sürücü ... idaresindeki otomobilin ön kısmının çarpıştığı ve sanığın asli kusurlu kabul edildiği somut olayda, sanığın taksirinin yoğunluğu ve bir kişinin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde, bir kişinin de 3. derece kemik kırığına neden olacak şekilde yaralandığı gözetilerek, alt sınır aşılarak hak ve nesafete uygun bir ceza tayini yerine, asgari hadden ceza tayin edilmesi, temyiz edenin sıfatına göre bozma sebebi yapılmamıştır.
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafiinin kusura ve sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  Sanık hakkında tayin edilen hapis cezasının ertelenmesine karar verilirken, 5237 sayılı TCK’nın 51/7. maddesi uyarınca denetim süresi içinde sanığın kasıtlı bir suç işlemesi ve kendisine yüklenen yükümlülüklere hakimin uyarısına rağmen uymamakta ısrar etmesi halinde ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine ve TCK'nın 51/8. maddesi uyarınca denetim süresini iyi halli olarak geçirdiği takdirde, cezanın infaz edilmiş sayılacağının belirtilmesine karşın uygulama maddelerinin gösterilmemesi,
  Kanuna aykırı olup, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılamayı gerektirmeyen bu konularda, aynı Kanunun 322. maddesi gereğince karar verilmesi mümkün bulunduğundan, aynı maddenin verdiği yetkiye istinaden, (1) olarak sınıflandırılan hüküm fıkrasının 8. bendinin başına “TCK'nın 51/7. maddesi gereğince” ibaresinin yazılması, yine aynı bendin ikinci cümlesinin başına “TCK'nın 51/8. maddesi gereğince” ibaresinin yazılması suretiyle, sair yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 09/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın