Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2017/3789 Esas 2017/8645 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/3789
Karar No: 2017/8645
Karar Tarihi: 09.11.2017


12. Ceza Dairesi         2017/3789 E.  ,  2017/8645 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
  Suç : 2863 sayılı Kanuna aykırılık
  Hüküm : 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e, 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddeleri uyarınca Düşme

  2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanık hakkında açılan davanın zamanaşımı nedeniyle düşmesine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Gerekçeli karar başlığında suç tarihinin gösterilmemesi, mahallinde tamamlanabilir eksiklik olarak kabul edilmiştir.
  Bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda, sanık hakkında açılan davanın, sanığın sorgusunun yapıldığı 14/10/2008 tarihinden itibaren sekiz yıllık zamanaşımı süresinin dolmuş olduğu, gerekçeleri gösterilerek mahkemece düşmesine karar verilmesinde isabetsizlik bulunmadığından, katılan vekilinin, yetersiz araştırma ve inceleme ile karar verildiğine ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, davanın düşmesine ilişkin hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 09/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At