Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2017/4082 Esas 2017/8703 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/4082
Karar No: 2017/8703
Karar Tarihi: 09.11.2017


12. Ceza Dairesi         2017/4082 E.  ,  2017/8703 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
  Suç : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
  Hüküm : TCK'nın 179/3 delaletiyle 179/2, 62, 53. maddeleri gereğince mahkumiyet

  Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın bir nedene dayanmayan temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  Dairemizin 03.11.2016 tarih 2016/5460 esas, 2016/12394 karar sayılı bozma kararından sonra, TCK'nın 32. maddesi anlamında sanığın cezai ehliyeti hususunda rapor alınmadan ve bozma ilamına karşı diyecekleri tespit edilmeden önce CMK'nın 150/2. maddesi gereğince müdafii tayin edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
  Kanuna aykırı olup, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, sair yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 09/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın