Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/10132 Esas 2009/9950 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 05.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/10132
Karar No: 2009/9950
Karar Tarihi: 05.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/10132 E.  ,  2009/9950 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 06/05/2008
  NUMARASI : 2005/61-2008/110

  Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin görevi, 2797 sayılı Kanun'un 14. maddesinde gösterilmiştir. Anılan madde hükmü ile 12. Hukuk Dairesi'nin İİK'nun uygulanmasından doğan dava, itiraz ve şikayetler dolayısıyla icra mahkemesinden verilen diğer hukuk dairelerinin görevi dışında kalan hüküm ve kararları inceleyeceği öngörülmüştür.
  İnceleme konusu karar asliye hukuk mahkemesince miras payının devri sözleşmesinden doğan itirazın iptali olup, belirgin biçimde Dairemizin inceleme alanı dışında kalmakta ve niteliği bakımından Yargıtay 8.Hukuk Dairesinin görevi içine girmektedir.
  SONUÇ : Daireler arasındaki görev uyuşmazlığının halli için dosyanın Başkanlar Kurulu'na tevdi edilmek üzere Yüksek Birinci Başkanlığı'na gönderilmesine, 05/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At