Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/10569 Esas 2009/9965 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 05.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/10569
Karar No: 2009/9965
Karar Tarihi: 05.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/10569 E.  ,  2009/9965 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Bala Asliye Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 16/09/2008
  NUMARASI : 2003/174-2008/181

   Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin görevi 2797 Sayılı Kanunun 14. maddesinde gösterilmiştir. Anılan madde hükmü ile 12. Hukuk Dairesinin, İİK.nun uygulanmasından doğan dava, itiraz ve şikayetler dolayısıyla icra mahkemelerinden verilen ve diğer Hukuk Dairelerinin görevi dışında kalan hüküm ve kararları inceleyeceği öngörülmüştür.
   İnceleme konusu  asliye hukuk mahkemesince verilen nüfustaki ölüm kaydının düzeltilmesine ilişkin istemi olup, belirgin biçimde Dairemizin inceleme alanı dışında kalmakta ve niteliği bakımından Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin görevi içine girmektedir.
   SONUÇ :  Yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü dosyanın Yargıtay 18. Hukuk Dairesine gönderilmesine,  05.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At