Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/1733 Esas 2009/10031 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 07.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/1733
Karar No: 2009/10031
Karar Tarihi: 07.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/1733 E.  ,  2009/10031 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İstanbul 9. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 06/11/2008
  NUMARASI : 2008/1529-2008/1777

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte borçlu ...Petrol Ürünleri  A.Ş. icra mahkemesine başvurusunda; çekteki cirosunun iptal edilmiş olması nedeniyle haklarında takip yapılamayacağını ileri sürmektedir.
  Takip dayanağı belgenin TTK.nun 692.maddesinde öngörülen koşulları taşıdığı, kambiyo senedi vasfında olduğu ve çeki birbirine bağlı cirolarla eline geçiren alacaklının TTK.nun 702.maddesi hükmüne uygun yetkili hamil konumunda bulunduğu tesbit edilmiştir. Yetkili hamilin keşideciye takip etme hakkı olmakla birlikte, TTK.nun 702/2.cümlesinde; "çizilmiş cirolar bu hususta yazılmamış hükmündedir" hükmü uyarınca adı geçen borçlunun bu çek nedeni ile sorumlu tutulması mümkün değildir. Bu itibarla şikayetin kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.  
  SONUÇ :Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 07/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At