Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/1734 Esas 2009/10023 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 07.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/1734
Karar No: 2009/10023
Karar Tarihi: 07.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/1734 E.  ,  2009/10023 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İstanbul 9. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 20/11/2008
  NUMARASI : 2008/2270-2008/1866

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Şikayetçi borçlunun icra mahkemesine başvurusu, haklarında başlatılan ilamlı takibe dayanak ilamın gayrimenkulün aynına ilişkin olduğu bu nedenle kesinleşmeden infaz olunamayacağı yönündedir.
  İcra mahkemesince iddia olunan husus değerlendirilerek bir karar verilmesi yerine, somut olayla ilgisi olmayan İİK.nun 40. maddesi dayanak yapılarak verilen hüküm isabetsizdir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 07.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At