Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/1753 Esas 2009/10009 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 07.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/1753
Karar No: 2009/10009
Karar Tarihi: 07.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/1753 E.  ,  2009/10009 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Şişli 4. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 02/12/2008
  NUMARASI : 2008/865-2008/1234

   Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde   temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
   Ölü kişi hakkında yapılan takibin icra mahkemesince re'sen her aşamada gözönüne alınması gerekmesine, 4.5.1978 tarih ve 4/5 sayılı İ.B.K.'na tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 14.00 TL onama harcın mahsubuna, bakiye 1.60 TL nin temyiz edenden alınmasına, 07.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At