Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/1755 Esas 2009/10017 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 07.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/1755
Karar No: 2009/10017
Karar Tarihi: 07.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/1755 E.  ,  2009/10017 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Şişli 4. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 23/10/2008
  NUMARASI : 2008/678-2008/1025

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Borçlunun icra mahkemesine başvurusu, hakkında başlatılan ilamlı takipte istenen faiz oranının fahiş olduğu, takip tarihine kadar işletilen faiz ve takipten sonra işleyecek faiz miktarına şikayet niteliğindedir.
  İcra mahkemesince yaptırılan ve hükme esas alınan bilirkişi raporunda, faiz başlangıcının dayanak ilama göre 29.06.2005 tarihi olması gerekirken, 26.09.2005 tarihinin esas alındığı ve yine raporun son dönem hesabında 01.01.2008 - 07.08.2008 tarih aralığı 220 gün yerine 37 gün olarak eksik hesaplandığı görülmektedir. İlama aykırı olarak yapılan bu hesaplamaların düzeltilmesini teminen kararın bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.
  SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 07.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.


     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At