Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/1773 Esas 2009/9825 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 05.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/1773
Karar No: 2009/9825
Karar Tarihi: 05.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/1773 E.  ,  2009/9825 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Ankara 3. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 18/09/2008
  NUMARASI : 2008/125-2008/834

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  TTK.nun 688/7. maddesi gereğince, takip konusu belgenin kambiyo senedi vasfını taşıması için (....senedi tanzim edenin imzasını) ihtiva etmesi zorunludur. Anılan maddede sorumluluk için sadece imzadan sözedilmiş, pul üzerinde ve açıkta birden fazla imzanın bulunması koşul olarak kabul edilmemiştir. Somut olayda takip borçlularının 22.01.2008 tarihinde icra dairesine verdikleri itiraz dilekçesinde, senet altındaki imzaya itiraz etmiş olmalarına rağmen, vekilleri aracılığı ile icra mahkemesine verdikleri 10.4.2008 tarihli dilekçede, senetteki şirket kaşesi üzerindeki imzaların borçlu şirket yetkilisi K. A..'e ait olduğunu, bu nedenle imzaya itirazlarından vazgeçtiklerini bildirdikleri görülmektedir. AdI geçenin, borçlu bölümünde şirket kaşesi üzerindeki imzadan ayrı ikinci bir imzası da bulunduğuna göre borçtan şahsen sorumlu olduğunun kabulü gerekir.
  Açıklanan nedenlerle alacaklının itirazın kaldırılması talebinin borçlu K. A.. yönünden de kabulü gerekirken, yazılı nedenle reddi isabetsizdir. 
  SONUÇ :1-Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda  yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 2-Bozma nedenine göre borçlular vekilinin temyiz itirazlarının reddine, 05/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At