Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/1886 Esas 2009/10134 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 07.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/1886
Karar No: 2009/10134
Karar Tarihi: 07.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/1886 E.  ,  2009/10134 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Ödemiş İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 15/10/2008
  NUMARASI : 2008/159-2008/207

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  İİK.nun 19/3.madde hükmüne göre bir müddetin sonucu günü resmi bir tatil gününe rastlarsa, müddet tatili takip eden günde biter. Somut olayda 09.06.2008 tarihinde borçluya tebliğ olunan 10 örnek ödeme emrine karşı 16.6.2008 tarihinde mahkemeye yapılan itiraz anılan madde gereğince yasal 5 günlük itiraz süresi içindedir.
  Mahkemece borçlu itirazının esasının incelenmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin süre aşımından reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 07.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At