Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/1901 Esas 2009/9893 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 05.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/1901
Karar No: 2009/9893
Karar Tarihi: 05.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/1901 E.  ,  2009/9893 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İzmir 7. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 27/11/2008
  NUMARASI : 2008/988-2008/1307

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki her iki taraf vekilleri tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  1) Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçlu vekilinin temyiz itirazlarının REDDİNE;
  2) Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  TTK.nun 702.maddesi hükmüne göre, cirosu kabil bir çeki elinde bulunduran kimse son ciro beyaz ciro olsa bile kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde selahiyetli hamil sayılır.
  Somut olayda, takip dayanağı çekin, ...Kağıt San.Tic.Ltd.Şti.namına düzenlendiği ve ilk cironun bu şirkete ait olduğu görülmektedir.
  Yukarıda anılan madde hükmüne göre alacaklı banka takibe konu çeki beyaz ciro ile aldığından yetkili hamil olup, takip yapmasında usul ve yasaya aykırılık bulunmamaktadır.
  Açıklanan nedenlerle mahkemece şikayetin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile takibin iptaline dair hüküm tesisi isabetsizdir.

  SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 05.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At