Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/1906 Esas 2009/9908 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 05.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/1906
Karar No: 2009/9908
Karar Tarihi: 05.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/1906 E.  ,  2009/9908 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Samsun 3. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 26/11/2008
  NUMARASI : 2008/352-2008/451

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  1) Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçlu ...l İnş.Ltd.Şti.nin temyiz itirazlarının REDDİNE;
  2) Borçlu asil S. Ş..'un 26.11.2008 tarihli dilekçesi ile karar verildikten sonra davadan feragat ettiği anlaşılmaktadır. Mahkemece feragat hakkında davanın her safhasında karar kesinleşinceye kadar karar verilmesi mümkün olduğundan S. Ş..'un davadan feragati ile ilgili bir karar verilmek üzere Samsun 3.İcra Hukuk Mahkemesi'nin 15.10.2008 tarih ve 2008/352-451 sayılı kararının bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ  : Borçlu S. Ş.. vekilinin temyiz itirazlarının (2) no'lu bentte açıklanan nedenle kabulü ile hükmün S. Ş.. yönünden  İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 05.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At