Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/1923 Esas 2009/9901 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 05.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/1923
Karar No: 2009/9901
Karar Tarihi: 05.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/1923 E.  ,  2009/9901 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Adana 5. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 23/10/2008
  NUMARASI : 2008/531-2008/629

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Borçlu belediye başkanlığı, Vakıflar Bankası Adana Şubesi hesabına konulan haczin kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece, daha önce aynı hesaba konulan haczin kaldırılmasına ilişkin şikayette borçlu belediye başkanlığınca paranın niteliğine ilişkin verilen cevabi yazı esas alınarak haczin kaldırılmasına karar verilmiştir.
  Borçlu belediyenin, Vakıflar Bankasında bulunan paralar üzerine alacaklı tarafından konulan haczin kaldırılması ile ilgili şikayette 5393 Sayılı Yasanın 15/son maddesinin uygulanması gerekir. Bu durumda 5393 Sayılı Yasanın 15/son maddesi gözetilerek, bankadan ve belediyeden gerekli araştırma yapılmak suretiyle, şikayetçi belediyeye ait mevduat hesabına yatırılan paraların kaynağı ve niteliklerinin belirlenmesi, banka hesabındaki paranın vergi, resim ve harç niteliğinde olması veya kamu hizmetine fiilen tahsis edilmesi halinde haczedilemeyeceğinin düşünülmesi gerekir.
  Daha önce aynı hesap üzerine konulan haczin kaldırılması kararından sonra hesaba para yatırılmış olması da dikkate alınarak haciz tarihi itibariyle öncelikle bankadan yatan paralara ilişkin ayrıntılı hesap ekstresi getirtilerek yukarıdaki kurallar doğrultusunda sözkonusu paraların niteliği incelenerek sonucuna göre bir karar vermek gerekirken, eksik inceleme ve yazılı gerekçe ile hesapta bulunan  tüm para üzerindeki haczin kaldırılmasına dair hüküm tesisi isabetsizdir.    
  SONUÇ :Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 05/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At