Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2028 Esas 2009/10161 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 07.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2028
Karar No: 2009/10161
Karar Tarihi: 07.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2028 E.  ,  2009/10161 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Trabzon İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 25/11/2008
  NUMARASI : 2008/732-2008/816

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  İİK.nun 50.maddesinin göndermesi ile uygulanması gereken HUMK.nun 9/2. maddesi 1. cümlesine göre davalı birden fazla ise bunlardan birinin ikametgahında takip yapılabilir. Bu durumda diğer borçlular yetki itirazında bulunamazlar. Ancak anılan hüküm borçlulardan birinin ikametgahında (onun için genel yetkili icra dairesinde) takip yapılması hali içindir.
  Somut olayda, diğer takip borçlularına Trabzon adresi itibarı ile çıkartılan ödeme emirleri tebliğ edilmeden bila tebliğ iade edilmiş, bu borçlulara tesbit edilen yeni adresleri itibarı ile  tebligatlar gönderilmiş isede, itiraz tarihi itibarı ile henüz anılan borçlulara tebligat yapılamamıştır. Bu durumda sözü edilen takip borçluları yönünden Trabzon İcra Dairesinin yetkisi kesinleşmediğinden HUMK.nun 9/2. maddesinin olayda uygulanması mümkün değildir. Borçlunun ikametgahı ile çekteki muhatap bankanın ve keşide yerinin Karabük olduğu dikkate alındığında, mahkemece yetki itirazında bulunan borçlunun itirazı kabul edilip, onun yönünden icra dosyasının ayrılmasına ve yetkili Karabük İcra Müdürlüğü'ne gönderilmesine karar verilmesi gerekirken yetki itirazının reddine karar verilmesi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 07.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.


     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At