Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2046 Esas 2009/9985 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 07.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2046
Karar No: 2009/9985
Karar Tarihi: 07.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2046 E.  ,  2009/9985 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Çorlu İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 07/10/2008
  NUMARASI : 2008/60-2008/458

   Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde   temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
   Hakkındaki takipten vazgeçilmesi talebinin reddini şikayet üzerine verilen icra mahkemesi kararını temyiz etmekte, icra dosyasında borçlu sıfatı bulunan temyiz edenin taraf sıfatı bulunduğundan Çorlu İcra Hukuk Mahkemesinin 17.11.2008 tarih 2008/60 E. 2008/458 sayılı temyiz talebinin taraf sıfatı yokluğundan reddine ilişkin ek kararın kaldırılmasına oybirliğiyle karar verildi, temyiz incelemesine geçildi.
   Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 14.00 TL onama harcın mahsubuna, bakiye 1.60 TL nin temyiz edenden alınmasına, 07.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At