Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2057 Esas 2009/9976 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 07.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2057
Karar No: 2009/9976
Karar Tarihi: 07.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2057 E.  ,  2009/9976 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Alanya İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 02/12/2008
  NUMARASI : 2008/586-2008/896

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Üçüncü şahıs icra mahkemesine başvurusu, tahliye ilamının infazına ilişkin şikayet olup, İİK'nun 363/1.maddesi gereğince temyiz incelemesi yapılabilecek kararlardan olup, icra mahkemesinin temyiz isteminin reddine dair 19.12.2008 tarihli ek kararı yerinde olmadığından reddine ilişkin bu kararın kaldırılmasına oybirliğiyle karar verildi.
  Temyiz incelemesine geçildi.
  Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK. 366. ve HUMK. 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 15,60 TL onama harcı temyiz edenden alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 07.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At