Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2060 Esas 2009/10162 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 07.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2060
Karar No: 2009/10162
Karar Tarihi: 07.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2060 E.  ,  2009/10162 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Alanya İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 24/11/2008
  NUMARASI : 2008/59-2008/805

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Sair temyiz itirazları yerinde değil isede;
  Şikayet konusu yapılan ihaleye ilişkin 1. açık artırma tutanağında başlama saatinin belirtildiği bitiş saatinin belirtilmediği,2. açık artırma tutanağında ise başlama ve bitiş saatlerinin belirtildiği, ancak her iki açık artırma tutanağında da ihale tarihlerinin belirtilmediği görülmüştür.
  İhale tutanağında, ihale tarihleri ile başlama ve bitiş saatlerinin gösterilmemesi ihalenin usulüne uygun yapılmadığını göstereceğinden bu husus başlı başına ihalenin feshine neden olur. Mahkemece bu husus kamu düzenine ilişkin olduğundan resen göz önüne alınarak istemin bu nedenle kabulü ile ihalenin feshine karar vermek gerekir iken reddi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 07.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At