Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2069 Esas 2009/9882 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 05.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2069
Karar No: 2009/9882
Karar Tarihi: 05.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2069 E.  ,  2009/9882 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Alanya İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 02/12/2008
  NUMARASI : 2008/618-2008/870

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Alacaklı tarafından borçlu hakkında yapılan genel haciz yoluyla takipte banka hesaplarına  17.03.2008 tarihinde haciz konulmuştur. Borçlu şikayete konu hesabın maaş hesabı olup ancak ¼ miktarının haczedilebileceğini ileri sürmüş, Mahkemece haczin banka hesabına konulmasına yönelik olup maaş hesabına konulması yönünde olmadığı, hesapta bulunan paranın niteliği konusunda inceleme ve değerlendirme yapılmasına imkan olmadığı gerekçesiyle istemin reddine karar verilmiştir.
  Hesabın bulunduğu bankanın 01.09.2008 tarihinde Mahkemeye hitaben yazdığı müzekkere cevabında söz konusu hesabın maaş hesabı olup haciz blokesinin konulduğu yazılmıştır. Bu durumda haczin maaş hesabına konulduğu dikkate alınıp istem doğrultusunda inceleme yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle reddi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 05.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At