Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2193 Esas 2009/9774 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 05.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2193
Karar No: 2009/9774
Karar Tarihi: 05.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2193 E.  ,  2009/9774 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İstanbul 1. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 23/09/2008
  NUMARASI : 2007/731-2008/1708

   Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
   Karar temyiz edene 23.9.2008 tarihinde tefhim edildiği halde temyiz dilekçesi belirli süre geçirildikten sonra, 7.10.2008 tarihinde verilip kaydettirilmiştir. Süre aşımı bakımından temyiz dilekçesinin (REDDİNE), 05.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At