Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2260 Esas 2009/10336 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2260
Karar No: 2009/10336
Karar Tarihi: 11.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2260 E.  ,  2009/10336 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Kızıltepe İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 19/06/2008
  NUMARASI : 2007/58-2008/73

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Borçlu ... Un Petrol Mak.Gıda San.Tic.Ltd.Şti ortaklar kurulu kararı ile şirketin Ankara şube müdürü D. G..  "Bilumun finans kurumları ve genel müdürlükleri ile bünyesindeki müdürlükler nezdinde her türlü işlemleri yapmaya bu hususlarla ilgili her  türlü kredi talep etmeye ve kredi almaya her türlü trafik işlemleri takibe ve neticelendirmeye, hesap açmaya, kapatmaya, sözleşmeler akdetmeye, fesh etmeye, harç ve vergilerini yatırmaya yurt içinde ve yurt dışında  her türlü taşımacılık ihaleleri ile her çeşit ihaleye katılmaya iş taahhüdünde bulunmaya sözleşmeler akdetmeye imzalamaya yetkili ve mezun kılınmıştır. Açıklanan bu yetkiler nedeniyle şirketin şube müdürü BK.nun 453. maddesi anlamında sözü edilen şirketin  ticari vekili konumundadır. Adı geçene şirketçe verilen yetkiler görüldüğü üzere sınırlı olup, kambiyo senedi düzenleme, kambiyo taahhüdünde bulunma yetkisi verilmemiştir. Bu itibarla borçlu vekilinin şikayetinin kabulü yerine, yazılı gerekçe ile reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir (Hukuk Gen.Kur.29.11.2006 tarih 2006/12-758 esas, 2006/754 karar).
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 11.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At