Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2285 Esas 2009/10040 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 07.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2285
Karar No: 2009/10040
Karar Tarihi: 07.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2285 E.  ,  2009/10040 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Karşıyaka 1. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 19/12/2008
  NUMARASI : 2008/648-2008/759

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  İlamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür. Karşıyaka 1.İcra Mahkemesi’nin 26.12.2007 tarih, 2007/523-1223 sayılı kararın hüküm bölümünde (Davacının davasının kabulü ile davalı borçlunun itirazının kaldırılarak takibin 6.000.00 YTL asıl alacak üzerinden devamına, bu miktar üzerinden %40 icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine) karar verilmiştir.
  Sözü edilen bu karardaki miktara göre bilirkişi H. A.. tarafından düzenlenen 26.11.2008 tarihli ek rapor dikkate alınarak şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yukarıda açıklanan karar yok sayılarak yeniden bilirkişi raporu alınıp buna itibar edilerek sonuca gidilmesi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 07.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At