Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2288 Esas 2009/10061 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 07.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2288
Karar No: 2009/10061
Karar Tarihi: 07.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2288 E.  ,  2009/10061 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Bodrum İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 10/06/2008
  NUMARASI : 2008/11-2008/247

   Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
   Karar temyiz edene 10.6.2008 tarihinde tefhim edildiği halde temyiz dilekçesi belirli süre geçirildikten sonra, 30.7.2008 tarihinde verilip kaydettirilmiştir. Süre aşımı bakımından temyiz dilekçesinin (REDDİNE), 07.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At