Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2298 Esas 2009/10058 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 07.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2298
Karar No: 2009/10058
Karar Tarihi: 07.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2298 E.  ,  2009/10058 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Bafra İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 13/06/2008
  NUMARASI : 2008/116-2008/135

   Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde   temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
   Taraflarla ilgili Bafra İcra Hukuk Mahkemesinin 15.5.2008 tarih, 2007/48 E. 2008/112 K. sayılı kararının temyizi üzerine, anılan kararın, Dairemizin 19.12.2008 tarih ve 2008/19025-22566 sayılı kararı ile "imza itirazında bulunan borçlu ...Gıda tarım Hayvancılık İth.İhr.Tic.ve San.Ltd.Şti yönünden takibin duracağının tabi bulunmasına" şerhi ile onandığının anlaşılmasına, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 14.00 TL onama harcın mahsubuna, bakiye 1.60 TL nin temyiz edenden alınmasına, 07.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At