Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2300 Esas 2009/10105 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 07.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2300
Karar No: 2009/10105
Karar Tarihi: 07.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2300 E.  ,  2009/10105 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Bafra İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 09/10/2008
  NUMARASI : 2008/174-2008/204

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  4857 sayılı İş Kanunun 35.maddesi gereğince işçi ücretinin ancak 1/4'ü haciz edilebilir. İkramiye toplu sözleşme farkı ve nemada ücretten sayılacağından onlarında aynı koşullarda 1/4'ü  haciz edilebilir. 6772 sayılı kanunun 4.maddesinde ise fazla mesai evlilik, çocuk zamları veya primleri ayni yardımlar hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam ödemelerin haciz edilemeyeceği belirtilmiştir.
  Somut olayda borçlunun maaşının 1/4'ünün haczi ile birlikte diğer haklarına haciz konulduğu mahkemece maaş haczinin devamına, ancak, sosyal yardım ve ikramiye üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verildiği görülmüştür.
  Yukarıda belirtilen ve yasada öngörülen ödemeler dikkate alınarak sosyal yardım adı altında yapılan ödemelerin maddede sayılanlardan olup olmadığı irdelenerek sonucuna göre bir karar vermek gerekir. Diğer yandan ikramiye ücretten sayılacağından bunun 1/4'ünün haczi mümkün bulunduğundan ikramiyenin tamamı üzerinden haczin kaldırılması doğru değildir.
  SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 07.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At