Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2326 Esas 2009/10098 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 07.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2326
Karar No: 2009/10098
Karar Tarihi: 07.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2326 E.  ,  2009/10098 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İstanbul 11. İcra Mahkemesi
  TARİHİ : 06/02/2007
  NUMARASI : 2006/52-2007/76

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasına mutazammın 25.09.2008 tarih, 13635/16999 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki davalı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Düzeltilmesi istenen Yargıtay ilamıyla bunda atıf yapılan mahkeme kararında yazılı gerekçeler ve dosyada mevcut belgeler karşısında karar düzeltme isteği yerinde görülmediği gibi HUMK.nun 440. maddesinde yazılı dört halden hiç birine de uymadığından İİK.nun 366. ve HUMK.nun 442. maddeleri uyarınca (REDDİNE), takdiren 190,40. TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak hazineye gelir yazılmasına, peşin alınan 28,90 TL karar düzeltme harcının mahsubuna bakiye 3,40 TL harcın karar düzeltme isteyenden alınmasına, 07.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At