Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2340 Esas 2009/9806 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 05.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2340
Karar No: 2009/9806
Karar Tarihi: 05.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2340 E.  ,  2009/9806 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İstanbul 11. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 22/09/2008
  NUMARASI : 2008/946-2008/1016

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus yol ile takip yapılmaktadır. Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun zamanaşımına uğradığından bahisle, İİK.nun 71/2. ve  33/a maddeleri hükmü uyarınca icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasını istemektedir.
  Alacaklı vekili ise, temyiz dilekçesine ekli 30.7.2008 tarihli protokol uyarınca, taraflar arasında anlaşma sağlandığını, buna göre borçlunun 38,848 Dolar miktarındaki borcu kabulle, ödeme taahhüdünde de bulunduğunu ve icra mahkemesine yaptığı itirazından da vazgeçtiğini belirtmektedir. Bu durumda, icra mahkemesince yapılması gereken, duruşma açılarak, taraf teşkili ile sunulan protokole ve itirazdan vazgeçmeye karşı borçlunun beyanı alınarak, sonucuna göre bir karar vermekten ibarettir.
  Açıklanan nedenlerle, icra mahkemesince bir karar verilmesini teminen kararın bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 05.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At