Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2359 Esas 2009/9810 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 05.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2359
Karar No: 2009/9810
Karar Tarihi: 05.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2359 E.  ,  2009/9810 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Ankara 8. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 02/12/2008
  NUMARASI : 2008/780-2008/1279

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Antalya 2.Ticaret Mahkemesi’nin 19.06.2008 tarih 2007/161 E, 2008/361 K. sayılı ilamının hüküm bölümünde, borçlunun Antalya 3.İcra Müdürlüğü’nün 2007/1496 esas sayılı takibe yaptığı itirazın kısmen iptaline karar verilmiş, ayrıca inkar tazminatı, avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesi hüküm altına alınmıştır. Hükmün itirazın iptali ile ilgili bölümü edayı içermediği için ilgili takip dosyasına (3 icra 2007/1496 E,) sunularak takibin devamı sağlanmıştır. Ancak alacaklının bu ilamda yazılı olan ve edayı içeren inkar tazminatı, avukatlık ücreti ve yargılama gideri için Ankara 7.İcra Müdürlüğü’nün 2008/8886 esas sayılı dosyasında ayrı bir takip yapmasında yasaya aykırılık yoktur. Bu alacak kalemleri yönünden başlatılan bu takip mükerrer takip değildir. Şikayetin reddi yerine takibin mükerrer olduğundan bahisle takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 05.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At