Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2360 Esas 2009/9809 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 05.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2360
Karar No: 2009/9809
Karar Tarihi: 05.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2360 E.  ,  2009/9809 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Ankara 8. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 19/12/2008
  NUMARASI : 2007/1226-2008/1351

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  İİK.nun 40.maddesi gereğince bir ilamın bozulması icra işlemlerini olduğu yerde durdurur. Anılan hüküm bozma ile sadece icra işlemlerinin duracağını açıklamış, süresinde yapılan itirazın incelenmesini geri bırakmamıştır. Bozmadan sonra borçluya yeniden icra emri çıkarılmayacaktır. Mahkemesince sonradan verilen hükmün icraya sunulması ile infaz işlemleri sürdürülecektir. İlamlı takiplerde itirazın incelenmesi ile ilgili kurallar İİK.nun 33 ve sonraki maddelerinde yazılıdır. Bu durumda mahkemece, işin esasının incelenip oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, takibe konu ilamın bozulması nedeniyle işlemiş faize itirazın konusu kalmadığından dolayı karar vermeye yer olmadığı şeklinde hüküm tesisi isabetsizdir.   
  SONUÇ :Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 05/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At