Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2392 Esas 2009/10464 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2392
Karar No: 2009/10464
Karar Tarihi: 12.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2392 E.  ,  2009/10464 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : KDZ.Ereğli 1. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 17/12/2008
  NUMARASI : 2008/117-2008/164

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  İİK.nun 170/3.maddesinin göndermesi ile uygulanması gereken aynı kanunun 68/a maddesi hükmüne göre mukayese imzaları ile senet üzerindeki imza arasında yapılacak kıyaslama ile yahut diğer delil ve  karinelerden, mahkeme inkar edilen imzanın borçluya aidiyetine kanaat getirdiği takdirde itirazın geçici olarak kaldırılmasına karar verir.
  İcra mahkemesince bilirkişi incelemesi yaptırılmadan inkar edilen imzanın borçluya ait olduğu kanısına varılıp itirazın kabulüne karar verilebilir ise de, imzanın borçluya ait olmadığı ancak bilirkişi incelemesi sonucunda belirlenebilir.
  O halde mahkemece yapılacak iş, İİK.nun 170/3.maddesinin göndermesi ile aynı kanunun 68/a maddesine göre yaptırılacak bilirkişi incelemesi ile bonodaki keşideci imzasının borçlu A. M.. eli ürünü olup olmadığının tespitinden sonra oluşacak sonuca göre bir karar vermekten ibarettir.
  Mahkemece bilirkişi marifeti ile imza incelemesi yaptırılmadan takibin durdurulması yönünde karar verilmesi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At