Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2393 Esas 2009/10477 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2393
Karar No: 2009/10477
Karar Tarihi: 12.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2393 E.  ,  2009/10477 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : KDZ.Ereğli 1. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 03/12/2008
  NUMARASI : 2008/103-2008/161

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Karadeniz Ereğlisi Kaymakamlığı'nın 3091 Sayılı Kanunun 2.maddesi gereğince verilen 29.1.2004 tarih ve 2004/3 sayılı tecavüz ve müdahalenin meni kararı, ilamlı takibe konu yapılarak borçluya icra emri gönderilmiştir. Anılan yasa uyarınca verilen müdahalenin men'ine dair kararların infazı, idari makamlara aittir. Ancak, alacaklının yetkili mercii nezdinde yapılan ve belgelenen bu iş nedeniyle yaptığı masrafların, aynı kanunun 17/5-2 maddesine göre icra daireleri kanalı ile tahsili mümkündür.
  Açıklanan nedenlerle, mahkemece, şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, icra müdürlüğünce infaz işleminin yapıldığı ve davanın konusuz kaldığından bahisle esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair hüküm tesisi isabetsizdir.  
  SONUÇ :Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At