Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2400 Esas 2009/10489 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2400
Karar No: 2009/10489
Karar Tarihi: 12.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2400 E.  ,  2009/10489 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Bursa 6. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 21/11/2008
  NUMARASI : 2008/913-2008/942

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  1) Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçlu vekilinin temyiz itirazlarının REDDİNE;
  2) Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarına gelince :
  7201 sayılı Teblilgat Kanunu'nun 32.maddesinde "tebliğ usule aykırı yapılmış olsa bile muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur" hükmüne yer verilmiştir. Borçlu usulsüz tebliğ işlemini öğrendiğini beyan ettiği 30.10.2008 tarihinden itibaren 7 günlük şikayet süresi içerisinde şikayet yolu ile tebligat usulsüzlüğünün icra mahkemesi önüne getirmesi gerekirken bu süre geçirildikten sonra 17.11.2008 tarihinde icra mahkemesine başvurulduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle bu şikayetin icra mahkemesince süreden reddi yerine ödeme emri tebliğ tarihinin düzeltilmesine karar verilmesi isabetsizidir.
  SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) no'lu bentte yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At