Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2411 Esas 2009/10371 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2411
Karar No: 2009/10371
Karar Tarihi: 12.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2411 E.  ,  2009/10371 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Bursa 3. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 19/01/2009
  NUMARASI : 2009/32-2009/24

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  İİK. nun 40. maddesi gereğince “bir ilamın nakzı icra muamelelerini olduğu yerde durdurur.” Ancak bozmadan sonra yeniden hüküm verildiği takdirde yeni hüküm verildiği tarihten itibaren icra işlemlerinin devamı mümkündür. Somut olayda Bursa 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 12.05.2004 tarih ve 2002/769 esas, 2004/245 karar sayılı itirazın iptali ilamı Yargıtay 19.Hukuk Dairesi’nin 01.02.2007 tarih ve 2006/6727 esas, 2007/691 karar sayılı ilamı ile bozulduğu anlaşılmıştır.
  Yukarıda açıklanan yasanın emredici hükmü karşısında, ilamın Yargıtay’ca bozulduğu tarihte icra takibi duracağından, bozma ilamının icra dosyasına geç sunulmuş olması, bozma ilamından sonra yapılan icra takip işlemlerini geçerli kılmaz.
  O halde, mahkemece anılan yasa maddesi uyarınca takibin durdurulmasına ve duran takipte hiçbir icra muamelesi yapılamayacağından, bozma ilamından sonra yapılan icra işlemlerinin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikâyetin isabetsizdir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At