Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2413 Esas 2009/10356 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2413
Karar No: 2009/10356
Karar Tarihi: 12.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2413 E.  ,  2009/10356 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Bursa 3. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 26/11/2008
  NUMARASI : 2008/266-2008/703

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
  Borçlu vekili icra mahkemesine başvurusunda, aynı çekin daha önce Bursa 11.İcra Müdürlüğü’nün 2008/4055 esas sayılı dosyası ile takibe konu edildiğini ve bu dosya borcunun ödendiğini ileri sürmüştür. Bu durumda mahkemece anılan icra takip dosyası celp edilip, borçlu vekilinin bu yöndeki itirazları incelendikten sonra oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm tesisi isabetsizdir. 
  SONUÇ :Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At