Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2417 Esas 2009/10386 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2417
Karar No: 2009/10386
Karar Tarihi: 12.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2417 E.  ,  2009/10386 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Bakırköy 2. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 14/05/2008
  NUMARASI : 2008/50-2008/679

   Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 21.11.2008 tarih, 16729/20588 sayılı daire ilamının tashihen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
   Yargıtay ilamı, kararın düzeltilmesini isteyene 17.12.2008 tarihinde tebliğ edildiği halde karar düzeltme dilekçesi belirli süre geçirildikten sonra, 30.12.2008 tarihinde verilip kaydettirilmiştir.
   Karar düzeltme dilekçesinin süre aşımı bakımından (REDDİNE), 12.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At