Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2422 Esas 2009/10368 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2422
Karar No: 2009/10368
Karar Tarihi: 12.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2422 E.  ,  2009/10368 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Kayseri 3. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 11/11/2008
  NUMARASI : 2007/626-2008/803

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.
  Temyiz konusu yapılan ödeme miktarı toplamı ile İİK.nun 4949 sayılı Kanunla değiştirilen 363/1.maddesinin son cümlesindeki kesinlik sınırının aynı kanunun ek 1.maddesinin 1.fıkrası uyarınca 01.01.2008 tarihinden itibaren artırılan miktarı dikkate alındığında uyuşmazlık konusu değerin 3.600.TL.yi geçmediği anlaşıldığından mahkeme kararının temyiz kabiliyeti yoktur.
  Temyiz dilekçesinin (REDDİNE), 12.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At