Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2441 Esas 2009/10376 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2441
Karar No: 2009/10376
Karar Tarihi: 12.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2441 E.  ,  2009/10376 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İstanbul 7. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 10/11/2008
  NUMARASI : 2008/1360-2008/1583

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  İİK. nun 169/a-1. maddesi gereğince borca itiraz üzerine icra mahkemesi, itiraz sebeplerinin tahkiki için iki tarafı (yani alacaklıyı ve borçluyu) 30 gün içinde duruşmaya çağırır ve borca itiraz hakkındaki incelemesini mutlaka duruşmalı olarak yapar. Bu nedenle mahkemece evrak üzerinde karar verilmesi doğru değil ise de, H.U.M.K.’nun 428/son maddesi gereği sonuca etkili olmayan usulü eksikliklerin bozma nedeni sayılamayacağına, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 14,00 TL onama harcının mahsubuna bakiye 1,60 TL harcın temyiz edenden alınmasına, 12.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At