Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2464 Esas 2009/10192 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2464
Karar No: 2009/10192
Karar Tarihi: 11.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2464 E.  ,  2009/10192 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Mersin 1. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 27/11/2008
  NUMARASI : 2008/247-2008/884

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
  Borçlu tarafından süresinde diğer itirazlarının yanında  takipte istenen işlemiş faiz miktarına ve işleyecek faiz oranına da itiraz edildiği halde mahkemece bu konuda olumlu yada olumsuz herhangi bir karar verilmemiştir.
  Açıklanan nedenle eksik incelemeye dayalı kararın bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle faiz incelemesine hasren İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 11.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At