Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2470 Esas 2009/10189 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2470
Karar No: 2009/10189
Karar Tarihi: 11.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2470 E.  ,  2009/10189 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Mersin 2. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 28/11/2008
  NUMARASI : 2008/659-2008/745

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
  Karar, temyiz edene 28.11.2008 tarihinde tefhim edildiği halde temyiz dilekçesi belirli süre geçirildikten sonra 17.12.2008 tarihinde verilip kaydettirilmiştir. Süre aşımı bakımından temyiz dilekçesinin (REDDİNE), 11.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.                   

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At