Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2515 Esas 2009/10249 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2515
Karar No: 2009/10249
Karar Tarihi: 11.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2515 E.  ,  2009/10249 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Adıyaman İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 30/10/2008
  NUMARASI : 2008/30-2008/138

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki her iki taraf vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre tarafların yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), davacılardan 14,00 TL onama harcının mahsubuna bakiye 1,60 TL harcın alınmasına, davalı Halk Bankası'nden temyiz harcının alınmasına yer olmadığına, 11.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   



  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At