Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2516 Esas 2009/10198 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2516
Karar No: 2009/10198
Karar Tarihi: 11.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2516 E.  ,  2009/10198 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İstanbul 2. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 03/12/2008
  NUMARASI : 2007/1091-2008/1633

   Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
   Mahkeme kararını temyiz eden borçlu vekilinin dosyada mevcut vekaletnamesindeki temyizden feragat yetkisine binaen 22.04.2009 tarihli dilekçesiyle temyizden feragat ettiğini beyan ettiğinden, vaki feragat nedeniyle borçlu vekilinin temyiz dilekçesinin (REDDİNE), 11.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At