Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2523 Esas 2009/10247 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2523
Karar No: 2009/10247
Karar Tarihi: 11.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2523 E.  ,  2009/10247 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Pendik İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 03/12/2008
  NUMARASI : 2008/900-2008/1002

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Borçluya tebliğ edilen ödeme emrinde, tebliğ işleminin 7201 sayılı Kanunun 21.maddesine göre yapıldığı yazılı olmasına rağmen Tebligat Tüzüğünün 28.maddesinin uygulanmadığı görülmektedir. Tüzüğün anılan maddesine göre, muhatabın adreste neden bulunmadığının komşu, kapıcı, yönetici, zabıta amir ve memurları gibi kimselerden sorulmalı, borçlunun tevziat saatinden sonra adrese döndüğünün “tespit edilmesi halinde bunun tebligat parçasına yazılıp belgelenmesi gerekir. Somut olayda anılan hükme uyalmadığından yapılan tebligat usulsüzdür. (HGK.nun 29.12.2003 tarih, 1993/18-778 E. – 1993/876 K.)
  Bu durumda mahkemece, aynı kanunun 32.maddesi hükmü gözetilerek tebliğ tarihinin düzeltilmesi ve borçlunun sair itiraz ve şikayetlerinin de incelenerek sonucuna göre bir  karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle eksik inceleme ile şikayetin reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 11.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At