Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2544 Esas 2009/10387 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2544
Karar No: 2009/10387
Karar Tarihi: 12.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2544 E.  ,  2009/10387 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Bakırköy 3. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 20/11/2008
  NUMARASI : 2008/1095-2008/1377

   Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
   Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
   Borçlu vekili, müvekkili hakkında yapılan takip nedeniyle diğer itirazları yanında bono aslının icra kasasına alınmadığını bildirerek şikayette bulunmuştur. Borçlunun bu şikayeti İİK.nun 168/3. maddesinde yazılı kambiyo vasfına ilişkin şikayet olmadığından 7 günlük şikayet süresine tabidir. İcra mahkemesince bu şikayetin süresinde yapıldığı gözetilerek incelenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, bu hususta olumlu-olumsuz bir karar verilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.
   SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At