Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2559 Esas 2009/10420 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2559
Karar No: 2009/10420
Karar Tarihi: 12.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2559 E.  ,  2009/10420 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İstanbul 9. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 18/09/2008
  NUMARASI : 2008/1283-2008/1443

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  İİK.nun 169-a/6 maddesine göre, borçlunun itirazının icra mahkemesince esasa ilişkin nedenlerle kabulü halinde kötüniyeti veya ağır kusuru bulunan alacaklı takip konusu alacağın %20'sinden aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilir.
  Takip borçlularından muteriz D. İ.., dayanak çekte ilk ciranta olup, bu şahıs yönünden alacaklı aleyhine tazminata karar verilmesi yerinde ise de, yukarıda açıklanan düzenlemeye aykırı şekilde mahkemece, kanunda öngörülen %20 oranının ne sebeple aşıldığı açıklanmadan %40 oranında tazminata hükmedilmesi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.


     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At