Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2560 Esas 2009/10410 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2560
Karar No: 2009/10410
Karar Tarihi: 12.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2560 E.  ,  2009/10410 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İstanbul 9. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 25/09/2008
  NUMARASI : 2008/1219-2008/1493

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Alacaklı vekili takip talepnamesinde borçlular hakkındaki takibe dayanak yaptığı sözleşmenin tarih ve numarasını doğru olarak göstermiştir. Ancak, farklı bir sözleşme ve ihtarnameyi bu talepnameye eklediği görülmektedir. Bu durum maddi hatadan kaynaklanmış olup, anılan hususun giderilmesi için alacaklı vekiline süre verilerek bu eksiklik giderildikten sonra işin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yazılı gerekçe ile alacaklının isteminin reddine karar verilmesi isabetsizdir.  
  SONUÇ :Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At